Üniversitemiz Harcama Genelgesi (2018/1) yayımlanmıştır.
Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin, etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, harcama işlemlerinin mevzuata uygunluğunu sağlamak ve harcama birimlerimiz arasında uygulama bütünlüğü oluşturulması amacıyla hazırlanan 2018/1 sayılı Harcama Genelgesi 28/02/2018 tarihli ve 2018/08-4 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile uygulamaya konulmuştur.

Harcama Genelgesi (2018/1) için tıklayınız.