Kısmi Zamanlı Öğrenci Alım Sonuçları
27 Eylül 2018 Perşembe günü yapılan mülakatlar sonucunda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerin isim listesi ve komisyon kararı ekte sunulmuştur.