DAHİLİ TELEFONLAR
PERSONEL İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adı Soyadı Unvanı Telefon E-posta
Kemal ÖZEKEN Daire Başkanı 2138 kemalozeken@karabuk.edu.tr       
Merve Sümeyye BAŞ Sekreter 2138  
    Faks       : 418 79 41
    Dış Hat  : 418 79 40
Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü
İlkem BATU Mali Hizmetler Uzmanı
Şube Müdürü
2142 ilkembatu@karabuk.edu.tr       
H.Sümeyra KOÇAK Bilgisayar İşletmeni 2155 sumeyrakocak@karabuk.edu.tr       
Mustafa GÜZEY Bilgisayar İşletmeni 2144 mustafaguzey@karabuk.edu.tr       
       
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
Nami ARI Şube Müdürü 2146 namiari@karabuk.edu.tr       
Ersin YAZICI Bilgisayar İşletmeni 2277 eyazici@karabuk.edu.tr       
Havva SAYILDI Bilgisayar İşletmeni 2162 havvasayildi@karabuk.edu.tr       
Zeynep ÖZTÜRK DUMLU Bilgisayar İşletmeni 2165 zeynepozturkdumlu@karabuk.edu.tr       
       
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
Ahmet ÖZKAN Muhasebe Yetkilisi 2161 aozkan@karabuk.edu.tr       
Rıdvan ÖNCEL Şef 2151 roncel@karabuk.edu.tr       
Seher SEZER Bilgisayar İşletmeni 2156 ssezer@karabuk.edu.tr       
Oğuz ÖZDEMİR Bilgisayar İşletmeni 2150 oguzozdemir@karabuk.edu.tr       
Derya ARICAN Bilgisayar İşletmeni 2163 deryaarican@karabuk.edu.tr       
Ergün BAKIRCIK Bilgisayar İşletmeni 2145 ergunbakircik@karabuk.edu.tr       
Murat DOĞAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 2157 muratdogan@karabuk.edu.tr       
 
Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
Serdar YÜCE Şube Müdürü 2143 syuce@karabuk.edu.tr       
Recep YILDIRIM Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 2152 recepyildirim@karabuk.edu.tr       
Elvan ÇALHAN Bilgisayar İşletmeni 2149 elvancalhan@karabuk.edu.tr