KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ALIMI
Birimimiz bünyesinde Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları kapsamında kısmi zamanlı öğrenci alınacak olup, başvuracak öğrencilerin 4 Ekim 2021 mesai bitimine kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 213 nolu odaya Başvuru Formunu teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız...


Değerlendirme sonucunda başvurusu kabul edilen öğrenci çalışmaya başladıktan 15 gün içinde aşağıdaki belgeleri başkanlığımıza sunmak zorundadır.

1.    2 adet fotoğraf
2.    1 adet Nüfus cüzdanı fotokopisi
3.    1 adet öğrenci belgesi
4.    Karabük Üniversitesi D.Ç. Kampüsü Ziraat Bankası Şubesinden açılmış (IBAN) hesap numarası
5.    Başvuru formu ve dilekçesi
6.    Beyan ve Taahütname
7.    Öğrenci sözleşmesi
8.    Kendi birimimizin oluşturduğu komisyon kararı
9.    SGK´ dan sigortalı olup olmadığına dair dilekçe
10.  Kısmi zamanlı öğrenci başvuru dilekçesi
11.  Öğrencilerin gelir Tespiti yaptırılması gerekmektedir.