KURUMSAL MALİ DURUM
2009 Yılı

2010 Yılı

2011 Yılı

2012 Yılı

2013 Yılı

2014 Yılı

2015 Yılı

2016 Yılı