Karabük Üniversitesi 2021-2025 Dönemi Stratejik Plan
Karabük Üniversitesi 2021-2025 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarını başlatan Genelge (2019/1) yayımlanmıştır.