İdari Personel
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
0 (370) 418 7938 / 7938
Sekreter
0 (370) 418 7938 / 7938
Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü
0 (370) 418 7946 / 7946
0 (370) 418 7952 / 7952
0 (370) 418 7955 / 7955
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
Şube Müdürü
0 (370) 418 7942 / 7942
0 (370) 418 7957 / 7957
0 (370) 418 7951 / 7951
0 (370) 418 7962 / 7962
0 (370) 418 7956 / 7956
0 (370) 418 7950 / 7950
0 (370) 418 8021 / 8021
0 (370) 418 7948 / 7948
0 (370) 418 7943 / 7943
0 (370) 418 7963 / 7963
Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü /İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
0 (370) 418 7961 / 7961
0 (370) 418 8077 / 8077
0 (370) 418 7960 / 7960
Kalite Koordinatörlüğü
0 (370) 418 7961 / 7961
0 (370) 418 7805 / 7805
0 (370) 418 7960 / 7960