Üniversitemiz 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu yayımlanmıştır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41 inci maddesi ile 17/03/2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik'in 11 inci maddesi gereğince hazırlanan Üniversitemiz 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu yayımlanmıştır.

Karabük Üniversitesi 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu için tıklayınız......