Üniversitemiz 2021-2025 Dönemi Stratejik Planı yayımlanmıştır.
5018 sayılı "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9 uncu maddesi ve "Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca hazırlanan Üniversitemiz 2021-2025 Dönemi Stratejik Planı yayımlanmıştır.

Karabük Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Plan için tıklayınız.