2021 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca Hazırlanan "Karabük Üniversitesi 2021 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu" yayımlanmıştır.

Rapora ulaşmak için tıklayınız...