İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Hk.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu' nun 55, 56 ve 57 nci maddeleri hükmüne göre hazırlanacak olan Üniversitemiz 2022 – 2023 "İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı" çalışmaları kapsamında ilgi a) sayılı Olur ile oluşturulan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Rektörlük Makamının ilgi b) sayılı Olur'u ile revize edilerek yeniden teşekkül etmiştir.

2022 – 2023 dönemi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu için tıklayınız......