Karabük Üniversitesi 2022-2024 Risk Strateji Belgesi yayımlanmıştır.
Üniversitemizde etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması amacıyla yerine getirilmesi gereken eylemleri içeren Karabük Üniversitesi 2022 – 2023 dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Eylem Kod No: RSD 6.1.1 "Üniversitemiz 2022-2024 Risk Strateji Belgesi oluşturulacak ve riskler her yıl izlenerek değerlendirilecektir" eylemi gereğince Karabük Üniversitesi 2022-2024 Risk Strateji Belgesi hazırlanmış olup yürürlüğe girmiştir.

Karabük Üniversitesi 2022-2024 Risk Strateji Belgesi için tıklayınız.....