Üniversitemiz 2022-2023 dönemi “İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” hazırlık çalışmaları Hk.
Üniversitemiz 2022-2023 dönemi “İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” hazırlık çalışmaları kapsamında Rektörlük Makamının 09.04.2021 tarih ve 24230 sayılı Oluru ile oluşturulan “İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu” ile 29.09.2021 tarihinde Prof. Dr. Elif ÇEPNİ Başkanlığında toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, “İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı" hakkında sunum yapılarak görüş ve öneriler paylaşıldı.