Misyon-Vizyon
Misyon

Üniversitemizin idari hizmetlerinin mükemmeliyete ulaşması konusunda yönetim birimi olarak üzerine düşen; stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme, yönetim bilgi sistemi ve üniversitemizin her türlü mali hizmetlerini, temel ortakları ile uyumlu ve bilgi teknolojilerinden yararlanarak kanunla verilen yetkiler çerçevesinde etkili, ekonomik, verimli ve süresinde yerine getirmektir.

Vizyon


Bilime, teknolojiye ve sosyal sorumluluklara dayalı projelerle yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen ve toplumsal öğrenme merkezi olarak kurulan ve gelişen Üniversitemizin sorumlulukları çerçevesinde her türlü teknolojik araç ve gereçlerle donatılmış yeterli ve çağdaş çalışma ortamına sahip, eğitim ve yetişme düzeyini tamamlamış personeli ile hizmet anlayışında etkili, ekonomik ve verimli hizmet politikası ile hareket eden tüm dinamikleri ile hesap verilebilirliğe açık, şeffaflık anlayışına sahip, saygın ve güvenilir bir başkanlık olmaktır.