DAHİLİ TELEFONLAR
PERSONEL İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adı Soyadı Unvanı Telefon E-posta
Kenan BOZTAŞ Daire Başkanı 7938 kenanboztas@karabuk.edu.tr        
Berrin SANCI Sekreter 7938  
    Faks       : 418 94 00  
    Dış Hat  : 418 79 38  
Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü      
Ahmet ÖZKAN Şube Müdürü 7946 aozkan@karabuk.edu.tr        
Recep YILDIRIM Mali Hizmetler Uzmanı 7952 recepyildirim@karabuk.edu.tr    
Mustafa GÜZEY Bilgisayar İşletmeni 7944 mustafaguzey@karabuk.edu.tr        
       
 
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
Nami ARI Muhasebe Yetkilisi 7961 namiari@karabuk.edu.tr        
Rıdvan ÖNCEL Şef 7951 roncel@karabuk.edu.tr        
Murat DOĞAN Mali Hizmetler Uzmanı 7957 muratdogan@karabuk.edu.tr        
Seher SEZER Bilgisayar İşletmeni 7956 ssezer@karabuk.edu.tr        
Ümit BURKUCU Bilgisayar İşletmeni 7950 umitburkucu@karabuk.edu.tr        
Muharrem KARA Bilgisayar İşletmeni 7963 muharremkara@karabuk.edu.tr  
Havva SAYILDI Şef 7962 havvasayildi@karabuk.edu.tr
Zeynep ÖZTÜRK DUMLU Bilgisayar İşletmeni 7965 zeynepozturkdumlu@karabuk.edu.tr
Fatih YÖRÜKOĞLU Bilgisayar İşletmeni 7949 fatihyorukoglu@karabuk.edu.tr
Mehmet Can SOYLU Memur 7963 mehmetcansoylu@karabuk.edu.tr
Ahmet BATMAZ Büro Personeli 7948 ahmetbatmaz@karabuk.edu.tr
Cennet ÖZCAN Büro Personeli 8021 cennetozcan@karabuk.edu.tr
 
Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü / İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
Yücel KARADÖNGEL Şube Müdürü 7942 ykaradongel@karabuk.edu.tr        
Elvan ÇALHAN Bilgisayar İşletmeni 8077 elvancalhan@karabuk.edu.tr