Üniversitemiz 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu yayımlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41'inci maddesi uyarınca 17/03/2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik'in 11'inci maddesi gereğince hazırlanan Üniversitemiz 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu yayımlanmıştır.


Karabük Üniversitesi 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu için tıklayınız.