Görüşler

BAŞKANLIĞIMIZ GÖRÜŞLERİ / BAŞKANLIĞIMIZA VERİLEN GÖRÜŞLER

-Ek ders ve sınav ücreti ödemelerinde dikkat edilecek hususlar
-Jüri görevlendirilmelerine ilişkin harcırah
-Geçici görevle yurt dışına görevlendirilenlerin (öğretim üyesinin) sağlık giderleri hk.
-Uçak ile yapılan seyahat sürelerine ilişkin hususlar
-Yaz okulu döneminde fazla çalışma ücreti hk.
-2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi gereğince harcırah 
-Geriye Dönük Aile Yardım Ödeneği 
-Yabancı Dil Tazminatı
-Heykel Çalışması Gelir Vergisi ve KDV İstisnası
-Margem tarafından Alınacak Cihazların Finansman Kaynağı Hk.

-İkinci Öğretimde Görevlendirilecek İdari Personel Hk.
-Ek Gösterge Hk.
-Özelleştirme Kapsamında Kurumumuzda Göreve Başlayan Personelin Maaş Ödemesi Hk. 
-Uzmanlık/Yan dal Uzmanlık/Doktora Eğitimi Almak İçin Görevlendirilen Personelin Sürekli Görev Yolluğu Hk.
-35 inci madde ile görevlendirilenlerin sürekli görev yolluğu
- Sürekli Görev Yolluğu
-
Giyecek Yardımı Hk.
-Uzaktan Öğretim

- Kapı İsimliği, İsimlik Yazı Değişimi, Dijital Baskı, Cam Kumlama Hizmetlerinde KDV Tevkifatı
 

DİĞER KURUMLARIN ÖRNEK GÖRÜŞLERİ


-Uzun süreli görevlendirmelerde harcırah
-Öyp kapsamında görevlendirilenlerin harcırah ödemesi (2547- 35. madd. göre   görevlendirilenler)
-Sosyal Güvenlik Kurumu ek gösterge görüş yazısı
-Doçent unvanı alan ancak kadroya atanamayanlara ilişkin görüş yazısı
-Doçent unvanını alanların ek ders ücretleri
-2547 sayılı kanunun 40/b-40/d maddesi ile görevlendirilmesine ilişkin Yök kararı
-Telafide ders yükü
-Elektronik imzalı belgelerin ödeme belgelerine eklenmesine ilişkin görüş yazısı
-Katılım Bedeli (Fatura düzenlenemeyen hallerde) Ödemesi
-Vekalet Ücreti 
-Jüri Ücreti
-Özel Yetenek Sınavı hk.Yök kararı
-Dışarıda Ders Veren Hocaların Saat Sınırı HK.
-Ders Ücreti Görevlendirmelerinde SGK Kesintisi
-Danışmalık Süresi ve Ders Yükü

 

 

DİĞER GÖRÜŞLER

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Sayıştay Kararları

Danıştay Kararları

Bumko Görüşler