Görüşler

BAŞKANLIĞIMIZ GÖRÜŞLERİ / BAŞKANLIĞIMIZA VERİLEN GÖRÜŞLER

-Ek ders ve sınav ücreti ödemelerinde dikkat edilecek hususlar
-Jüri görevlendirilmelerine ilişkin harcırah
-Geçici görevle yurt dışına görevlendirilenlerin (öğretim üyesinin) sağlık giderleri hk.
-Uçak ile yurtdışına  yapılan seyahat sürelerine ilişkin hususlar
-Yaz okulu döneminde fazla çalışma ücreti hk.
-2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi gereğince harcırah 
-Geriye dönük aile yardım ödeneğinin ödenmesi hk.
-Heykel Çalışması Gelir Vergisi ve KDV İstisnası
-Margem tarafından Alınacak Cihazların Finansman Kaynağı Hk.

-İkinci Öğretimde Görevlendirilecek İdari Personel Hk.
- Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfından GİH Sınıfı 1,2 ve 3 dereceli kadroya geçenlerin ek göstergesi hk. 
-Özelleştirme Kapsamında Kurumumuzda Göreve Başlayan Personelin Maaş Ödemesi Hk. 
-Uzmanlık/Yan dal Uzmanlık/Doktora Eğitimi Almak İçin Görevlendirilen Personelin Sürekli Görev Yolluğu Hk.
-35 inci madde ile görevlendirilenlerin sürekli görev yolluğu hk.
- Sürekli Görev Yolluğu Hk.
-
Giyecek Yardımı Hk.
-Uzaktan Öğretime ilişkin ek ders ücretlerinin ödenmesi hk.
Doçent Unvanı Almış Öğretim Elemanlarının Mali Hk
 
 Bölgelere Göre Verilecek Ek Özel Hizmet Tazminatı Hk.

- Kapı İsimliği, İsimlik Yazı Değişimi, Dijital Baskı, Cam Kumlama Hizmetlerinde KDV Tevkifatı
-Özel Güvenlik Eğitim Ücreti Hk.
-Bireysel Emeklilik Katkı Payı Ödemeleri ve Vergi İndirimi Hk.
-Hayat Sigortası Vergi İndirimi Hk.
-Görevine İade Edilen Personelin Aile Yardımı Ödeneği Hk.
-Ek Özel Hizmet Tazminatı Hk.
-
 Yabancı Dil Tazminatı Hk.
-KDV Tevkifatı Hk.
-31 inci Madde Kapsamında Görevlendirilen Öğretim Elemanlarının Sigorta İşlemleri Hk.DİĞER KURUMLARIN ÖRNEK GÖRÜŞLERİ


-Uzun süreli görevlendirmelerde harcırah
-Öyp kapsamında görevlendirilenlerin harcırah ödemesi (2547- 35. madd. göre   görevlendirilenler)
-Sosyal Güvenlik Kurumu ek gösterge görüş yazısı
-Doçent unvanı alan ancak kadroya atanamayanlara ilişkin görüş yazısı
-Doçent unvanını alanların ek ders ücretleri
- Doçentlik Unvanı Almış Ancak Kadroya Atanamamış Doçentler Hk.

-2547 sayılı kanunun 40/b-40/d maddesi ile görevlendirilmesine ilişkin Yök kararı
- Öğretim elemanlarının geçici görev,sevk,rapor, izinli gibi mazeretlerinden dolayı ders telafileri karşılığı ödenecek ek ders hk.
-Elektronik imzalı belgelerin ödeme belgelerine eklenmesine ilişkin görüş yazısı
-Katılım Bedeli (Fatura düzenlenemeyen hallerde) Ödemesi
- Şube Müdürü kadrosuna vekaleten atananlara ödenecek vekalet aylığı, zam ve tazminat ile ek ödeme hk. 
Özel yetenek sınavlarında görev alan komisyon üyelerine Jüri Ücreti ödemesi
-Özel Yetenek Sınavı hk.Yök kararı
-Dışarıda Ders Veren Hocaların Saat Sınırı HK.
-Ders Ücreti Görevlendirmelerinde SGK Kesintisi
-Danışmalık Süresi ve Ders Yükü

- OHAL'den İade Edilenlere Sürekli Görev Yolluğu Ödenmesi
-OHAL'den İade Edilenlere Geliştirme Ödeneği Verilmesi
- Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişi
Uzman Çavuşluktan Memurluğa Geçen Ek Gösterge
- Yabancı Uyruklu Personel Ders Saati Ücretleri
Doktorasını Bitiren Araştırma Görevlilerine Yaz Okulunda Ek Ders İle Sınav Ücretinin Ödenmesi
 

 

DİĞER GÖRÜŞLER

 

Sayıştay Kararları

Danıştay Kararları