Görüşler

BAŞKANLIĞIMIZ GÖRÜŞLERİ / BAŞKANLIĞIMIZA VERİLEN GÖRÜŞLER

-Ek ders ve sınav ücreti ödemelerinde dikkat edilecek hususlar

-Jüri görevlendirilmelerine ilişkin harcırah

-Geçici görevle yurt dışına görevlendirilenlerin (öğretim üyesinin) sağlık giderleri hk.

-Uçak ile yurtdışına  yapılan seyahat sürelerine ilişkin hususlar

-Yaz okulu döneminde fazla çalışma ücreti hk.

-2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi gereğince harcırah 

-Geriye dönük aile yardım ödeneğinin ödenmesi hk.

-Heykel Çalışması Gelir Vergisi ve KDV İstisnası

-Margem tarafından Alınacak Cihazların Finansman Kaynağı Hk.


- Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfından GİH Sınıfı 1,2 ve 3 dereceli kadroya geçenlerin ek göstergesi hk. 

-Özelleştirme Kapsamında Kurumumuzda Göreve Başlayan Personelin Maaş Ödemesi Hk. 

-Uzmanlık/Yan dal Uzmanlık/Doktora Eğitimi Almak İçin Görevlendirilen Personelin Sürekli Görev Yolluğu Hk.

-35 inci madde ile görevlendirilenlerin sürekli görev yolluğu hk.

- Sürekli Görev Yolluğu Hk.


-Uzaktan Öğretime ilişkin ek ders ücretlerinin ödenmesi hk.

Doçent Unvanı Almış Öğretim Elemanlarının Mali Hk

 
 Bölgelere Göre Verilecek Ek Özel Hizmet Tazminatı Hk.

- Kapı İsimliği, İsimlik Yazı Değişimi, Dijital Baskı, Cam Kumlama Hizmetlerinde KDV Tevkifatı

Özel Güvenlik Eğitim Ücreti Hk.

Bireysel Emeklilik Katkı Payı Ödemeleri ve Vergi İndirimi Hk.

Hayat Sigortası Vergi İndirimi Hk.

Görevine İade Edilen Personelin Aile Yardımı Ödeneği Hk.

Ek Özel Hizmet Tazminatı Hk.

-
 Yabancı Dil Tazminatı Hk.

KDV Tevkifatı Hk.

-  31 inci Madde Kapsamında Görevlendirilen Öğretim Elemanlarının Sigorta İşlemleri Hk.

-  Staja Tabi öğrencilerin Sigorta İşlemleri Hk.DİĞER KURUMLARIN ÖRNEK GÖRÜŞLERİ


Uzun süreli görevlendirmelerde harcırah

Öyp kapsamında görevlendirilenlerin harcırah ödemesi (2547- 35. madd. göre   görevlendirilenler)

Sosyal Güvenlik Kurumu ek gösterge görüş yazısı

Doçent unvanı alan ancak kadroya atanamayanlara ilişkin görüş yazısı

Doçent unvanını alanların ek ders ücretleri

-   Doçentlik Unvanı Almış Ancak Kadroya Atanamamış Doçentler Hk.


2547 sayılı kanunun 40/b-40/d maddesi ile görevlendirilmesine ilişkin Yök kararı

- Öğretim elemanlarının geçici görev,sevk,rapor, izinli gibi mazeretlerinden dolayı ders telafileri karşılığı ödenecek ek ders hk.

Elektronik imzalı belgelerin ödeme belgelerine eklenmesine ilişkin görüş yazısı
 
Katılım Bedeli (Fatura düzenlenemeyen hallerde) Ödemesi

Şube Müdürü kadrosuna vekaleten atananlara ödenecek vekalet aylığı, zam ve tazminat ile ek ödeme hk. 


Özel Yetenek Sınavı hk.Yök kararı

Dışarıda Ders Veren Hocaların Saat Sınırı HK.

Ders Ücreti Görevlendirmelerinde SGK Kesintisi

Danışmalık Süresi ve Ders Yükü


- OHAL'den İade Edilenlere Sürekli Görev Yolluğu Ödenmesi

OHAL'den İade Edilenlere Geliştirme Ödeneği Verilmesi

- Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişi

Uzman Çavuşluktan Memurluğa Geçen Ek Gösterge

- Yabancı Uyruklu Personel Ders Saati Ücretleri

Doktorasını Bitiren Araştırma Görevlilerine Yaz Okulunda Ek Ders İle Sınav Ücretinin Ödenmesi

 

 

DİĞER GÖRÜŞLER

 

Sayıştay Kararları

Danıştay Kararları